Seminarier

Information och dokumentation från tidigare seminarier Riskkollegiet arrangerat eller varit medarrangör för.

2015

 1. Lokala aspekter på globala utmaningar – Risker och riskhantering utanför storstadsregionerna, heldagsseminarium i Östersund
 2. Seminarium om Riskkommunikation
 3. Cancer – orsaker, mekanismer, behandling. Föreläsning av Bengt Westermark
 4. The Impact Of Fukushima Accidents on LWR Safety and the Nuclear Power Risks, Föreläsning av Bal Raj Sehgal

2013

 1. Svensk kärnkraft – är riskbilden förändrad, finns anledning till oro?
 2. Lennart Sjöberg och Per Sandin på årsmötet 2013

2012

 1. Riskkollegiets seminarieserie om granskningens oberoende

2011

 1. Kloka val i vardagen – seminarium om antibiotikaresistens
 2. Riskkollegiets seminarieserie om granskningens oberoende

2010

 1. Sex års forskning kring Risk- och Sårbarhetsproblematik på tre timmar
 2. Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor?
 3. Energiförsörjningens risker

2009

 1. Elektromagnetiska fält: Egenskaper, Risker och Riskkommunikation

2008

 1. Riskvärderingsmodell för produktsäkerhet
 2. Den vadderade faran: Hur stor får risken vara i trygghetsnarkomanernas land?

2007

 1. Risker för individ och samhälle: begrepp, jämförelser, uppfattningar och kommunikation
 2. Risker ur ett etiskt perspektiv

2006

 1. Framtidens strålskydd – från optimering till …?
 2. Sveriges säkerhet och krisberedskap
 3. Risk ur ett genusperspektiv

2005

 1. Riskhantering i Citybanan
 2. Rädsla och riskbedömningar hos Sveriges regering under andra världskriget

2004

 1. Humiliation as Psychological Risk Factor for Terrorism?
 2. Kriterier för tolerabel risk – behövs det?
 3. Risker i det finansiella systemet

2003

 1. Finns det en ”sanning” om Tjernobyl? Motsägelser, myter, medier
 2. Att överdriva eller förringa risker
 3. Försiktighetsprincipen – skydd eller hinder?
 4. Varians: Vän eller fiende?

2002

 1. Kris och katastrof – kan vi förbereda oss för oväntade händelser?
 2. Nationella mål och lokala invändningar – om lokaliseringskonflikter i samband med moderniseringen av Västkustbanan (1), Planer på att upprätta ett nationellt tvärvetenskapligt centrum för riskanalys (2)
 3. Zoonoser – smitta från djur till människor. Är oron befogad?

2001

 1. Mitt perspektiv på risk
 2. Risk ur ett folkhälsoperspektiv
 3. Populations at risk: Factors increasing vulnerability to environmental change (1), Multiple water related stresses in hunger stricken developing regions (2), Factors influencing children’s vulnerability to pesticide poisoning (3)

2000

 1. Riskperception
 2. Frihet och tvång i riskhanteringen – etik och effektivitet

1999

 1. Piska och morot i riskhantering
 2. Kommunikations- och beslutsprocessen i samband med toxiska och andra större olyckor och samhällskriser – Fallet Hallandsåsen

1998

 1. Risk management i försäkringsbolag